Varför boka naprapat på Ekerö?

Ja, det kanske är en lite konstig rubrik för ett blogginlägg. Varför tala specifikt om behovet av naprapater på just Ekerö och inte överallt? Till er som känner er exkluderade på grund av titeln – ni som inte har privilegiet att bo på stadens finaste ö – säger jag följande: Ni kan vara lugna och ta åt er lika mycket av mina tips som någon annan kan. Naprapat på Ekerö eller var som helst. Nu kör vi.

 

Behovet av den här behandlingen är som störst där det finns 1) en åldrande befolkning och 2) många idrottare. Båda dessa kategorier stämmer in på demografin på Ekerö, och därmed är behovet av naprapati relativt högt. Så vad innebär metoden?

 

Naprapati, på Ekerö såväl som annanstädes, är en behandlingsmetod som riktar in sig på muskler och leder. Den som utför arbetet jobbar dels med behandling av s.k. mjukdelar. Det kan exempelvis handla om traditionell massage eller behandling av triggerpunkter. En annan metod som naprapaten på Ekerö kan arbeta med är manipulation. Det vill säga att han eller hon justerar leder för ökad rörlighet hos patienten. Min erfarenhet säger att vanliga besvär bland personer som söker naprapat på Ekerö är just manipulation. Det kan handla om personer som upplever smärtor eller minskat rörlighet i bland annat rygg, nacke och höft. 

 

Under de år som jag har varit verksam som naprapat på Ekerö så har stötvågsbehandling varit en vanlig metod. Det handlar om att man, med hjälp av chockvågor, behandlar en muskel eller led där patienten upplever smärta. Faktum är att denna metod blir allt mer populär för varje år. Den ger snabba resultat, kräver inga kirurgiska ingrepp och den är oftast relativt skonsam för patienten vid behandlingstillfället. Om du upplever muskelsmärtor som vägrar försvinna kan jag starkt rekommendera att du riktar in dig på denna typ av behandling. Men konsultera först med din naprapat på Ekerö!

 

Det går att säga mycket om den här typen av behandlingsmetoder. Men för att koka ner alltför långa resonemang och textsjok så kan man sammanfatta behandlingen med ett ord: Varaktighet. Den, enligt mig, främsta anledningen till varför stela stackare där ute bör pröva denna behandling är för att det ger långvariga resultat. Många metoder saknar denna aspekt. Quickfixes hör inte hemma kring den här typen av muskel- och ledbesvär.

 

Har ni några ytterligare frågor om detta ämne?

Skicka ett mail så ska jag se till att svara så snart jag kan!