Att tänka på: Anställning på konsultföretagJag har många gånger skrivit om konsultföretag och innebörden av att vara anställd på sådana. Till er som trodde att jag skulle sadla om och börja skriva om annat säger jag: Glöm det. Jag väljer att skriva om det jag vet bäst om, och det råkar vara detta. Take it or leave it!

Så, för att undvika missförstånd tänkte jag reda ut ett och annat i detta inlägg. I vissa fall går det nämligen inga vattentäta skott mellan att vara anställd och att jobba för ett konsultföretag. I andra fall är skillnaderna enorma. Det är därför som man ibland behöver stanna upp och överblicka spelbrädet för att reda ut vad de olika pjäserna syftar till. Och vilka regler som gäller. 

Är ni med? Bra!

 

  1. Vad innebär det att vara anställd på ett konsultföretag?

Det korta svaret lyder: Du är anställd av en firma men arbetar på en annan. Eller snarare, du är uthyrd till ett annat företag. Låt säga att du har högt kompetens inom ett visst IT-område. Du är expert på Open Source. Då kan du anställas av ett konsultföretag som hyr ut dig till ett företag som har behov av just din expertis. Uppdragen kan variera i längd. Ibland jobbar du där så länge att du får anställning hos kunden. Andra gånger kan det handla om kortare perioder.

 

  1. Hur skiljer sig en vanlig anställning på ett företag med att vara inhyrd konsult på detsamma?

Det skiljer sig väldigt mycket. Företaget som hyr in dina tjänster har inte samma skyldigheter gentemot dig som mot sina anställda. Du jobbar på företaget fysiskt men är inte anställd. Dina rättigheter som anställd, med LAS och annat, har du hos konsultföretaget som hyr ut dig. 

 

  1. Vad ska jag passa mig för när jag tar jobb genom ett konsultföretag?

Det finns alltid saker att akta sig för i alla typer av jobb. Man kan bli lurad på 1000 olika sätt, även om man såklart ofta klarar sig. Se till att du får en tydlig beskrivning över vad din roll kommer att vara på företaget du är uthyrd till. I vissa fall ligger det nära till hands för företaget att vara mer skeptiska till dig som inhyrd än till de egna anställda. Detta är ovanligt, men det förekommer. Här ska du sätta press på konsultföretaget så att de inte skickar iväg dig på uppdrag utan att du har tillräckligt med underlag.

 

Jag återkommer snart igen med fler punkter angående anställning på konsultföretag.